از سوی شورای عالی بیمه تصویب شد:

مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم

آیین‌نامه شماره 92.4 «مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم » در چهارصدوپنجاه و ششمین جلسه شورای‌عالی بیمه به تصویب رسید.

دوشنبه 16 فروردین 1400 ساعت 20:30

آیین‌نامه شماره 92.4؛ مکمل آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم » در چهارصدوپنجاه و ششمین جلسه شورای‌عالی بیمه به تصویب رسید و به شرکت های بیمه برای اجرا ابلاغ شد.
شورای عالی بیمه به استناد ماده 17 و در اجرای 68 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، با توجه به اینکه بیمه مرکزی در اجرای ماده (14) آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم از متقاضی پروانه کارگزاری بیمه تضمین لازم را دریافت می کند، بند 5 ماده 30 آیین نامه مذکور (میزان و نوع تضمین دریافتی از کارگزار به منظور تامین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه بیمه گذاران، بیمه شدگان، سایر اشخاص ذینفع و موسسه بیمه) را حذف کرد.

برای مشاهده آیین نامه فوق اینجا کلیک نمایید.

تعداد بازدید : 35

ثبت نظر

ارسال