دنیای بیمه از رقابت‌ها در لیگ حرفه‌ای گزارش می‌دهد

بیمه ما برنده رشته آتش‌سوزی در پایان پاییز 99

بیمه ما برنده رشته آتش‌سوزی در پایان پاییز 99

شرکت بیمه ما با کسب امتیاز 20.5 درصدی از کل فروش 14 شرکت حاضر در لیگ حرفه‌ای بیمه‌گران در رشته آتش‌سوزی موفق به صدرنشینی تا پایان فصل پاییز امسال شده و پس از آن به ترتیب شرکت‌های بیمه البرز، آسیا، کوثر و دانا قرار دارند.

چهارشنبه 17 دی 1399 ساعت 2:11

به گزارش دنیای بیمه، 14 شرکت بیمه‌ای شامل بیمه ما ، بیمه البرز ، بیمه آسیا ، بیمه کوثر ، بیمه دانا ، بیمه پارسیان ، بیمه پاسارگاد ،  بیمه نوین ، بیمه تجارت نو ، بیمه ملت ، بیمه سامان ، بیمه معلم ، بیمه دی و بیمه میهن در پایان آذرماه امسال در مجموع حدود 1619 میلیارد تومان حق بیمه در رشته آتش‌سوزی تولید کرده‌اند . در مقابل این شرکت‌های بالغ بر 582 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌اند و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه آتش‌سوزی در پایان آذرماه امسال 36 درصد برآورد می‌شود.

کدام شرکت بیشترین سهم را بردند؟

 از کل فروش 14 شرکت در رشته بیمه آتش‌سوزی،  سهم شرکت‌های بیمه ما 20.5 درصد، بیمه البرز 18.2 درصد، بیمه آسیا 13.8 درصد، بیمه کوثر 12.7 درصد و بیمه دانا 7.7 درصد بوده است.  این گزارش می‌افزاید: 5.1 درصد از کل فروش شرکت‌های یادشده در رشته بیمه آتش‌سوزی مربوط به بیمه پارسیان، 4.4 درصد بیمه پاسارگاد، 3.2 درصد بیمه نوین، 3.2 درصد هم بیمه تجارت نو، و 3 درصد هم بیمه ملت بوده که به ترتیب در رتبه‌های ششم تا دهم جدول رقابت بیمه‌گران در رشته آتش‌سوزی قرار می‌گیرند.

بیمه سامان و بیمه معلم هم با سهم 2.8 درصدی در رتبه‌های یازدهم و دوازدهم قرار دارند و بیمه دی با 1.3 درصد سهم و بیمه میهن با 1.1 درصد سهم در رتبه‌های سیزدهم و چهاردهم جای گرفته‌اند.

جدول لیگ حرفه‌ای شرکت‌های بیمه در رشته آتش‌سوزی در پایان آذرماه 1399

دانا صدرنشین خسارت آتش‌سوزی

اما در بخش خسارت‌ها معادله دیگری رقم خورده و بیمه دانا 168 درصد بیش از میزان فروش خود در رشته بیمه آتش‌سوزی خسارت پرداخت کرده است و با سهم 36 درصدی از کل خسارت پرداخت شده توسط 14 شرکت در صدر جدول خسارت‌ها قرار می‌گیرد. سهم رشته آتش‌سوزی از کل پرتفوی بیمه دانا در پایان آذرماه امسال 2 درصد و سهم از کل خسارت 6 درصد بوده و به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی رشته بیمه آتش‌سوزی دانا 168 درصد ارزیابی می‌شود. حال باید دید که آیا این میزان خسارت ناشی از نداشتن اتکایی برای بیمه های آتش‌سوزی بوده و یا اینکه بخش زیادی از خسارت را دیگر شرکت‌های اتکاگر پرداخت کرده‌اند؟

پس از بیمه دانا، بیمه آسیا با سهم 16.2 درصد، بیمه کوثر با سهم 11.6 درصد، بیمه البرز با سهم 9 درصد و بیمه ما با سهم 6.5 درصد قرار دارند. رتبه‌های بعدی جدول خسارت‌های در رشته آتش‌سوزی هم به ترتیب به شرکت‌های بیمه معلم با 5.1 درصد، بیمه نوین 3.9 درصد، بیمه پاسارگاد 3.9 درصد، بیمه 2.9 درصد، بیمه پارسیان 2.8 درصد، بیمه‌های ملت و تجارت نو هر کدام با سهم 1.8 درصد، بیمه دی با 9 دهم درصد و بیمه میهن با نیم درصد اختصاص دارد.

جدول لیگ حرفه‌ای شرکت‌های بیمه در رشته آتش‌سوزی در پایان آذرماه 1399

کیفیت ریسک در رشته آتش‌سوزی

از نظر شاخص نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه آتش‌سوزی پس از بیمه دانا با ثبت رکورد 168 درصد، بیمه معلم با 66 درصد، بیمه نوین با 44 درصد، بیمه آسیا با 42 درصد و بالاتر از میانگین کل شرکت‌ها قرار دارند. کمترین نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در رشته بیمه آتش‌سوزی هم به ترتیب به بیمه ما با 11 درصد، بیمه سامان با 13 درصدو بیمه میهن با 14 درصد اختصاص دارد.

 

 

تعداد بازدید : 741

ثبت نظر

ارسال