آگهی عضویت در هیئت مدیره بیمه حکمت صبا

از تمامی سهامداران شرکت که داوطلب عضویت در دوره آتی هیئت مدیره این شرکت می باشند دعوت می شود اعلام داوطلبی خود را همراه با تاییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام این شرکت برای اعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آنها به بیمه حکمت صبا ارسال کنند

یکشنبه 10 اسفند 1399 ساعت 18:4

به آگاهی کلیه سهامداران محترم شرکت بیمه حکمت صبا(سهامی عام) می رساند: در اجرای مفاد ماده108 قانون تجارت و به استناد تبصره ماده 29 اساسنامه این شرکت ، بدینوسیله از تمامی سهامداران شرکت که داوطلب عضویت در دوره آتی هیئت مدیره این شرکت می باشند دعوت می شود از تاریخ انتشار این آگهی اعلام داوطلبی خود را همراه با تاییدیه کتبی دارندگان حداقل 5 درصد سهام این شرکت برای اعلام به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای آنها به دبیرخانه شرکت بیمه حکمت صبا به آدرس : تهران ، میدان آرژانتین ، خیابان الوند ، خیابان راشل کوری ، پلاک6 ، طبقه همکف ، دبیرخانه با کدپستی 1514935599 ارسال نمایند.

 

تعداد بازدید : 226

ثبت نظر

ارسال