دولت حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض نکرد

وزیر اقتصاد در واکنش به خبر چاپ پول از سوی بانک مرکزی تا‌کید کرد که دولت حتی یک ریال هم از این بانک استقراض نکرده است.

سه شنبه 17 فروردین 1400 ساعت 10:41

 فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به خبر چاپ پول توسط بانک مرکزی طی سال گذشته و استقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون بودجه سال ۹۹ گفت: دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی استقراض نکرده است و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل پول تزریق کرده است.

دژپسند اظهار کرد: بر این اساس موضوع کاملا متفاوت از این است که بگوییم دولت برای تا‌مین مالی خود از بانک مرکزی استقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کاملا متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل کشور منتقل یا قابل‌حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل‌معامله و مبادله شده و به تا‌جر ما حواله داده می‌شود و متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست./خانه ملت

تعداد بازدید : 40

ثبت نظر

ارسال