تمدید یک ساله سپهرکارت‌های بانک صادرات

​اعتبار سپهرکارت‌های بانک صادرات ایران به طور سیستمی و بدون نیاز مراجعه مشتریان به شعب بانک، یک سال تمدید شد.

چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت 10:40
بانک صادرات ایران به منظور جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا، تسهیل خدمات بانکداری الکترونیک و جلوگیری از ازدحام در شعب، اعتبار سپهرکارت‌های این بانک را به طور سیستمی یک سال تمدید کرد و سپهرکارت‌هایی که تاریخ اعتبار آنها در سال ١٤٠٠ به پایان می‌رسد، تا سال ١٤٠١ تمدید خواهند شد.
با ابلاغیه بانک مرکزی و اقدامات اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران، سپهر کارت‌هایی که اعتبار آنها در ماه‌های سال ١٤٠٠ به پایان می‌رسد، تا ماه متناظر سال ١٤٠١ تمدید خواهد شد. همچنین سپهرکارت‌هایی که اعتبار آنها در روزهای پایانی سال ٩٩ به پایان می‌رسد، به طور خودکار به مدت یکسال تمدید شده ‌و نیاز به مراجعه حضوری به بانک وجود نخواهد داشت. 
به عنوان مثال سپهرکارتی که تاریخ انقضای روی آن ٩٩/٠٢ درج شده، قبلا به صورت سیستمی تا تاریخ ٠٠/٠٢ تمدید شده و طبق ابلاغیه جدید در پایان اردیبهشت ١٤٠٠ نیز به طور سیستمی مجدداً به مدت یک سال تا تاریخ ٠١/٠٢ (پایان اردیبهشت ١٤٠١) تمدید خواهد شد. همچنین سپهرکارت‌هایی که تاریخ انقضای درج شده بر روی آنها از ٠٠/٠١ تا 00/12 است، در پایان ماه انقضای کارت، به مدت یکسال تمدید خواهند شد.
تعداد بازدید : 152

ثبت نظر

ارسال