شصتمین مجمع سالانه بانک مرکزی به روایت تصویر

حسن روحانی، رئیس جمهور در شصتمین مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی تاکید کرد باید دست بانک مرکزی را در تعامل با دنیا باز گذاشت

دکتر روحانی در شصتمین اجلاس مجمع سالیانه بانک مرکزی:

مدیریت در شرایط جنگ با شرایط عادی متفاوت است / کشور در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی به خوبی اداره شده است/ کسی حق ندارد واقعیت های تاریخ کشور را نادیده بگیرد یا تحریف کند/  در سال های 94 تا 96،  آمار و ارقام کشور در زمینه رشد اقتصادی، تورم و اشتغال، افتخار آمیز است/  هدف تحمیل کنندگان جنگ اقتصادی، فروپاشی اقتصاد ایران بود که موفق نشدند/  باید دست بانک مرکزی را برای تعامل با دنیا باز بگذاریم