عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

مثل همیشه، شبیه هر سال!

آغاز سال 1400 حسین‌زاده با عیادت از بیماران بانک ملی

مدیرعامل بانک ملی ایران در نخستین روزهای سال ۱۴۰۰، همچون سنوات گذشته، به صورت سرزده به بیمارستان بانک ملی ایران رفت و از بیماران بخش های مختلف عیادت کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران دکتر حسین زاده در این بازدید ضمن عیادت از بیماران، از تلاش های فداکارانه کادر درمانی بیمارستان این بانک تشکر و قدردانی کرد.
وی در دیدار با پزشکان و پرستاران تصریح کرد: خدمات فداکارانه و بی شائبه کادر درمان در دوران شیوع بیماری کرونا سختی های کار ایشان را مضاعف کرده است.
حسین زاده در عین حال در دیدار با مسئولان بیمارستان بانک ملی ایران به افزایش سرعت و کیفیت خدمات به مراجعه کنندگان این بیمارستان نیز تأکید کرد و افزود: اغلب مراجعه کنندگان این بیمارستان از خانواده بزرگ بانک ملّی ایران هستند و با تمام محدودیت ها باید کیفیت خدمت رسانی به ایشان بیش از پیش بهبود یابد.

 
عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400

عیادت محمد رضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی از بیماران در نخستین روز سال 1400