کاشی‌-پارس‌

برد سهامداران کهرام، کسعدی و کپارس

برد سهامداران کهرام، کسعدی و کپارس

سهامداران شرکت‌های تولید گرانیت بهسرام، کاشی سعدی و کاشی پارس پایان هفته خوبی را تجربه کردند در حالی که سهامداران کاشی و سرامیک حافظ و کاشی تکسرام شاهد...

نمایش مطلب