دنیای خبر

شرکت-رایانه-خدمات-امید

سلمانی آرانی مدیرعامل رایانه خدمات امید سپه شد

سلمانی آرانی مدیرعامل رایانه خدمات امید سپه شد

احمد سلمانی آرانی در حکمی به سمت مدیرعاملی شرکت رایانه خدمات امید متعلق به بانک ... ادامه مطلب