حساب-بانکی-افغانستان

فقط ۱۰ درصد افغان‌ها حساب بانکی دارند

فقط ۱۰ درصد افغان‌ها حساب بانکی دارند

در دوازده بانک خصوصی و دولتی افغانستان اکنون فقط ده درصد جمعیت تخمینی ۳۲ میلیونی این کشور حساب بانکی دارند. با توجه به اینکه فعالیت بانک‌ها در دوران جنگ‌های...

نمایش مطلب