اکبر-عباسی-ملکی

ثبات مدیریتی در بیمه سرمد تا ۲ سال دیگر

ثبات مدیریتی در بیمه سرمد تا ۲ سال دیگر

پرویز مقدسی، مجتبی کاتب، سید محمد یمنی، اکبر عباسی ملکی و امیرمهدی امینیان به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد تا ۲ سال آینده انتخاب شدند. با رای...

نمایش مطلب