ارز-رسمی

یورو و پوند ارزان شد

یورو و پوند ارزان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
۲۴ ارز رسمی گران شد

۲۴ ارز رسمی گران شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

نرخ رسمی ۴۷ ارز ثابت ماند

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت

نرخ رسمی ۲۶ ارز افزایش یافت

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «شنبه بیستم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با...

نمایش مطلب
یورو و پوند ارزان شد

یورو و پوند ارزان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهار شنبه هفتدهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
پوند گران و یورو ارزان شد

پوند گران و یورو ارزان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه شانزدهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
نرخ ۲۶ ارز افزایش یافت

نرخ ۲۶ ارز افزایش یافت

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه نهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس...

نمایش مطلب
یورو و پوند رسمی گران شد

یورو و پوند رسمی گران شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «سه شنبه نهم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با...

نمایش مطلب
افزایش نرخ رسمی ۲۲ ارز

افزایش نرخ رسمی ۲۲ ارز

بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «دوشنبه هشتم اردیبهشت ۹۹» بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با...

نمایش مطلب