ماجرای جشن سودآوری بانک صادرات

ماجرای جشن سودآوری بانک صادرات

حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در زمان پذیرش مسئولیت این بانک بزرگ با اعلام 9 برنامه راهبردی از تلاش خود و همکاران‌اش برای رشد سودآوری این بانک خبر داده است. آخرین صورت‌های مالی این بانک در سال مالی پارسال نشان می‌دهد که این بانک به سودآوری رسیده و صیدی به وعده‌اش عمل کرده است. او حالا تلاش دارد تا امسال را به سال تثبیت چشن سودآوری بانک صادرات تبدیل سازد.

جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 16:12

تعداد بازدید : 1320