چتر نجاتی به اسم بازار سرمایه

حسن فروزان فرد

چتر نجاتی به اسم بازار سرمایه

نقطه‌ای که می‌توان از آن به برون‌رفت از بحران امروز امیدوار بود فعالیت حرفه‌ای‌تر بورس و آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با فعالیت‌های بورسی است.

سه شنبه 7 شهریور 1396 ساعت 19:50