دست باز بانک مرکزی در بازار باز

رضا کربلائی

دست باز بانک مرکزی در بازار باز

سرانجام پس از ۶۰ سال از گذشت زمان تاسیس بانک مرکزی، از روز گذشته این نهاد اجازه استفاده از عملیات بازار باز را پیدا کرد و و به این ترتیب دست بانک مرکزی در استفاده از یکی از ابزارهای رایج در دنیا باز شد تا از این پس به جای تمرکز بر روی ۲ شاخص نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بر روی مدیریت نقدینگی از طریق ایجاد یک کریدور نرخ سود در بازار بین بانکی متمرکز شود. عملیات بازار باز به یک معنا بازگذاشتن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ‌ها در بازار پولی است و یک گام به جلو تلقی می‌شود. اما

دوشنبه 30 دی 1398 ساعت 3:18

به گزارش دنیای بانک و بیمه،سرانجام پس از 60 سال از گذشت زمان تاسیس بانک مرکزی، از روز گذشته این نهاد اجازه استفاده از عملیات بازار باز را پیدا کرد و و به این ترتیب دست بانک مرکزی در استفاده از یکی از ابزارهای رایج در دنیا باز شد تا از این پس به جای تمرکز بر روی 2 شاخص نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد پایه پولی بر روی مدیریت نقدینگی از طریق ایجاد یک کریدور نرخ سود در بازار بین باکی متمرکز شود. عملیات بازار باز به یک معنا بازگذاشتن بانک مرکزی برای مدیریت نرخ‌ها در بازار پولی است و یک گام به جلو تلقی می‌شود. اما کارآمدی این ابزار جهت دگرگونی در سیاست‌گذاری پولی ایران در گروی استقلال حداکثری بانک مرکزی و اصلاح رابطه آن با دولت است و در غیراین صورت خوش‌بینی افراطی مبنی بر حل مشکلات ساختاری در رابطه بین بانک‌ها و بانک مرکزی و رابطه دولت و بانک مرکزی می‌تواند امیدها نسبت به کارایی این ابزار پولی را در یک هاله تردید قرار دهد.
به نظر بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که کنترل نرخ سود بانکی دیگر از کارایی لازم جهت تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری برخوردار نیست و به دنبال آن است که در گام نخست نرخ سود بین بانکی را به عنوان نرخ سود کوتاه‌مدت در یک کریدور هدف‌گذاری شده مدیریت کند، اجرایی شدن صحیح این سیاست به معنای کاهش وابستگی بانک‌ها به اضافه برداشت بانک‌ مرکزی و خطوط اعتباری این نهاد خواهد بود اما شرط مهم این است که هم بانک‌ها بپذیرند و این امکان برای آنها فراهم شود که بتوانند نسبت به اصلاح ترازنامه خود اقدام کنند و شرط مهم‌تر اینکه دولت هم بپذیرد و ملزم شود تا حداکثر انضباط مالی را اجرایی سازد.
از حالا به بعد بانک مرکزی این امکان را پیدا می‌کند که به جای تنظیم نرخ سود بانکی اعم از سود سپرده‌ها و سود تسهیلات بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی را از مسیر عملیات بازار باز مدیریت کند و البته موفقیت بانک مرکزی در نهایت باعث کاهش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی خواهد شد و مسیر برای دنبال کردن نرخ تورم هدف‌گذاری شده بر مبنای سیاست‌های پولی دارای انعطاف بیشتر از گذشته هموارتر می‌شود. این در حالی است که اجرایی شدن عملیات بازار باز بانکی را نباید نقطه پایان اصلاح ساختار بانکی کشور قلمداد کرد و این انتظار می‌رود که بانک مرکزی همزمان با استفاده از ابزار جدید جهت سیاست‌گذاری پولی نسبت به اصلاح ساختار بانک‌ها، بازتنظیم رابطه بین بانک مرکزی و دولت و همچنین رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی گام بردارد.
واقعیت این است که با  اجرایی شدن تدریجی عملیات بازار باز بانکی، از این پس بانک مرکزی از طریق بانک‌ها اقدام به خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه دولت می‌کند و بانک‌ها هم اجازه دارند بخشی دارایی‌های خود را به خرید اسناد خزانه دولت اختصاص می‌دهئد و وقتی با کمبود نقدینگی مواجه شوند، این اوراق را به بانک مرکزی فروخته و نقدینگی خود را از کانال بانک مرکزی تامین می‌کنند. شرط سلامت این چرخه، البته در گروی انضباط مالی دولت است و اگر این شرط محقق نشود، چرخه ایجاد شده با استفاده از ابزار عملیات بازار باز به مشکل برخواهد خورد؛ مگر اینکه هم استقلال بانک مرکزی حفظ شود و به استقراض از بانک مرکزی روی نیاورد و هم اینکه بدهی‌های دولت شفاف و بخشی از این بدهی‌ها به اوراق پایدار و مطمئن تبدیل شود. نکته مهم اینکه عملیات بازار باز یک ابزار پولی است و اگر از این ابزار به درستی استفاده نشود، امکان انحراف در سیاست‌گذاری پولی و ناکامی بانک مرکزی در رسیدن به اهدافی از جمله مهار تورم دور از انتظار نخواهد بود./ شهرآرا

تعداد بازدید : 25

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر