بانک ملت برنده بازی انگلیسی!

حمید بعیدی نژاد*

بانک ملت برنده بازی انگلیسی!

با وجود پیچیدگیهای زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که مبلغ آنرا رسما مقامات بانک ملت اعلام کرده و به سرمایه سهامداران بانک اضافه می شود، وکلا و مسئولین بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس بدست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.

یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 20:50

۱- دعوای حقوقی بانک ملت علیه دولت انگلیس با دعاوی متداول طرفهای ایرانی علیه طرفهای خارجی که عمدتا بر مبنای توقیف پول/اموال و یا عدم تحویل کالا در برابر وجه دریافتی میباشد،فرق داشته است.این دعوامبتنی بردرخواست خسارت بدلیل اعمال تحریمهای بانکی طرف انگلیسی در چند سال تحریم بوده است.
‏۲-مهمترین رأی دادگاه در این پرونده که مهمترین پیروزی برای ایران و بانک ملت هم محسوب میگردد متعهد کردن دولت انگلیس توسط دادگاه به پرداخت خسارت به بانک ملت بوده است، که البته پذیرش آن برای دولت انگلیس بسیار سخت بود و همین رأی دادگاه توانست پرونده را به مسیر بسیار جدیدی وارد سازد.
‏۳-اما در پرونده های درخواست خسارت، بعد از رأی الزام به پرداخت خسارت، محاسبه خسارت در اثر اقدام طرف مقابل یکی از پیچیده ترین مباحث در حقوق تجارت بین الملل میباشد که در خصوص نحوه ی محاسبه آن بین حقوق دانان با توجه به نظامهای حقوقی و موارد اختلاف، دیدگاهها و نظرات متعددی وجود دارد.
‏۴-محاسبه میزان خسارت وارده به بانک ملت در اثر تحریمهای وارده نیز پیچیدگیهایی زیادی داشته است و لذا تخمینهای حداکثری و حداقلی متعددی توسط وکلا و حسابرسان داده شده است که برخی رسانه ها به برخی از تخمینها اشاره کرده اند. اما مذاکرات نحوه محاسبه خسارت خود سالها طول کشیده است.
‏۵-بعد از سالها مذاکرات سخت خوشبختانه دو‌طرف در خصوص مبلغ خسارت به توافق رسیدند و‌مهم اینکه این مبلغ غرامت، با وجود چالشهای زیادی که در تبادلات بانکی بعلت تحریمها و محدودیتها وجود دارند، مستقیما به حساب بانک ملت واریز گردید که خود موفقیت دیگری را برای بانک ملت به ارمغان آورد.
‏۶-لذا با وجود پیچیدگیهای زیادی که در مسیر این توافق وجود داشته است و با پرداخت قطعی این غرامت که مبلغ آنرا رسما مقامات بانک ملت اعلام کرده و به سرمایه سهامداران بانک اضافه می شود، وکلا و مسئولین بانک ملت توافق خوبی را در این مقطع حساس بدست آوردند و سهامداران بانک را خوشحال کردند.

* سفیر ایران در انگلیس 
 

تعداد بازدید : 119

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر