آینده نئوبانک‌ها در صنعت بانکداری

حسام  الدین رضی

آینده نئوبانک‌ها در صنعت بانکداری

نسل جدیدی نسل از بانک‌ها که به خلق یک مزیت رقابتی دست یافته بودند، اسم خود را «نئوبانک Neo Bank» گذاشته و فعالیت های خود را بر بستر گوشی همراه تا جای ممکن گسترش دادند.

چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 16:7