بانک مرکزی اعلام کرد

افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

 افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی

بانک مرکزی ضمن اعلام اینکه میزان بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان شهریور امسال به ترتیب ۲۶.۱ و ۱۶.۷ درصد افزایش یافته است، میزان دارایی‌های و بدهی‌ها بانک‌ها را نیز مشخص کرد.

یکشنبه 11 آبان 1399 ساعت 17:37

جدیدترین اعلام بانک مرکزی درباره آمارهای اقتصادی در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد که میزان دارایی‌های خارجی این بانک به ۵۵۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور و اسفند پارسال به ترتیب ۱۹.۱ و ۳.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین براساس این گزارش، بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره مورد بررسی نیز معادل ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که نشان‌دهنده ۲۶.۱ درصد افزایش است.

از سوی دیگر، بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی با ۱۶.۷ درصد افزایش به ۱۲۹ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان رسیده است درحالیکه سال گذشته مجموع بدهی بانک‌های دولتی و خصوصی کاهش قابل توجهی داشت.

وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

علاوه براین، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌ها موسسات اعتباری ۳۰.۵ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال به رقم ۷۲۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده و حجم اسکناس و مسکوک این بانک‌ها نیز با کاهش ۲۰.۴ درصدی معادل ۹۸۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین، سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۸ درصد افزایش به ۳۰۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده و بدهی آن‌ها نیز به بانک مرکزی در پایان شهریور امسال با ۶ درصد افزایش به ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

اوضاع دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری

طبق این گزارش، دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در این مدت  به عدد ۷۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۶.۶ درصد رشد داشته است.

همچنین، سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۵۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده که ۱۷.۷ درصد افزایش یافته است.

علاوه براین، مجموع دارایی‌های بانک‌های تجاری در این دوره ۹۰۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده که به نسبت شهریور سال گذشته ۴۴.۵ درصد رشد داشته و میزان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی هم ۹۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با شهریور سال گذشته ۱۳۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

کاهش بدهی‌ بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی 

طبق اعلام بانک مرکزی، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان شهریور امسال به میزان ۱۹۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۸ درصد رشد یافته است.

همچنین، مجموع دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره به رقم ۸۷۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده که ۱۶.۸ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

علاوه براین، میزان بدهی بانک‌های تخصصی در این مدت به بانک مرکزی ۴۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل ۸ دهم درصد نسبت به شهریور پارسال کاهش یافته است.

تعداد بازدید : 43

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال