آیا همتی موفق به حفظ ثبات ارزی و مهار تورم می‌شود؟

۶ تدبیر خنثی‌ساز تحریم‌ها

رضا کربلائی*

۶ تدبیر خنثی‌ساز تحریم‌ها

عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی می‌گوید: این نهاد از قبل تدابیر لازم را برای مقابله و خنثی‌کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اندیشیده و حالا نوبت آرایش مناسب سیاست‌های پولی و ارزی و البته مالی است تا دست‌کم هم بازار ارز از کنترل خارج نشود و هم اینکه افسار تورم کشیده شود. سؤال اصلی این است که او و همکارانش در مقام سیاستگذاران پولی و ارزی تا چه اندازه برای اجرایی‌کردن تدابیر ۶گانه خنثی‌ساز تحریم‌ها دست‌شان باز است؟

یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 0:26
تدبیر نخست سیاستگذار آنگونه که همتی می‌گوید، تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی‌کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور است. اجرایی‌شدن این سیاست ارزی در شرایطی که از روز گذشته مرحله جدید تحریم‌های نفتی ایران از سوی آمریکا با هدف صفر‌کردن صادرات نفت کشورمان اجرا شده، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت قلمداد می‌شود و باید دید بازار متشکل ارزی و البته سامانه نیما می‌تواند مانع نوسان شدید نرخ ارز شود و جلوی شکاف بین تقاضا و عرضه ارز را بگیرد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت با کسری بودجه شدید مواجه نبود، بانک مرکزی حتی با نفت بشکه‌ای ۵۰دلار هم می‌توانست تقاضای تجاری و خدماتی ارز را پوشش دهد اما کسری بودجه واقعیتی است انکارناپذیر و از این حیث چالش بانک مرکزی این است که چگونه می‌تواند مانع اثرگذاری منفی کسری بودجه دولت بر سیاست‌های ارزی و پولی شود. همتی و همکارانش برای جبران کسری ارزی ناشی از تحریم نفتی ایران، دنبال این هستند تا سیاست‌های ارزی به