چهار مسیر برای جبران کسری بودجه داریم

هشدار همتی به مجلس و دفاع از پیش‌فروش نفت

هشدار همتی به مجلس و دفاع از پیش‌فروش نفت

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با دفاع از طرح دولت برای پیش فروش نفت می‌گوید: ✓ انتشار هر گونه اوراق، روش تجربه شده در همه دنیا برای هموار سازی هزینه های دولت و کاهش نوسانات اقتصاد کلان است و بحث هایی مانند آینده فروشی یا بدهکاری دولتهای آینده، چندان با ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد. دولت ها همواره با سیاست های مالی در اقتصاد حضور دارند. در هر صورت، اگر با منابع چهارگانه بالا، کسری بودجه تامین نشود، استقراض از بانک مرکزی، حتی اگر غیرمستقیم باشد رشد بیشتر نقدینگی و تورم در سالهای آتی و متضرر شدن مردم در آینده خواهد بود.

چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 15:48

به گزارش دنیای بانک و بیمه، سکاندار بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: 

✓ مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت است و « تامین مالی سالم» این ک