نمره خیلی خوب معاون وزیر اقتصاد به NPL بانک ملی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی (NPL) بانک ملی ایران را در مقایسه با متوسط نظام بانکی «خیلی خوب» عنوان کرد.

چهارشنبه 22 آبان 1398 ساعت 6:20

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  عباس معمار نژاد در گفتگو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان این که نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران در مقایسه با کل نظام بانکی جزو کمترین هاست، ادامه داد: عدد ۶.۵ برای این شاخص در بانک ملی ایران «خیلی خوب» است.

وی ادامه داد: متوسط این شاخص برای کل نظام بانکی کشور بیش از ۱۱ است. بانک ملی ایران با مدیریت صحیح و تمرکز بر این بخش توانسته به شکل مطلوبی، نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی (NPL) خود را کاهش دهد.

در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی در این بانک معادل ۷.۸ درصد بود، در حالی که این نسبت در پایان سال ۱۳۹۶ به رقم ۷.۳ درصد کاهش یافت. اما این روند متوقف نشد و با اقدامات جدی بانک، این نسبت در پایان سال ۱۳۹۷ با کاهشی چشمگیر به عدد ۶.۳ درصد رسید.

تعدیل این شاخص مهم بانکی در یک بانک بزرگ با گستره عملیاتی وسیعی به اندازه کشورمان، اقدامی همه جانبه و پرچالش را می طلبید که خوشبختانه بانک ملی ایران با همه توان خود آن را پیاده سازی کرد. روند وصول مطالبات معوق در بانک با قوت ادامه دارد و تیمی تخصصی در قالب اداره کل پیگیری و وصول مطالبات آن را انجام می دهند.

تعداد بازدید : 2

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر