ضمانت بانک مسکن برای اجرای چهار طرح آزادراهی

مدیر امور اعتبارات بانک مسکن از ضمانت بانک مسکن برای انجام و اجرای طرح های آزادراهی بیرجند- قائن، شیراز- اصفهان، تهران- شمال و حرم تا حرم، خبر داد.

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 15:15

آقای محمد‌حسن علمداری در خصوص نقش بانک مسکن در تامین مالی پروژه‌های آزادراهی از طریق بورس، گفت: بانک‌مسکن ضمانت سرمایه برخی از پروژه‌های آزادراهی را از طریق بورس، انجام می‌دهد.

وی با اعلام آنکه آن بانک در حال حاضر ضمانت چندین پروژه بزرگراهی را در قالب ماده ۵۶ و یا بازار سرمایه پذیرفته است، افزود: پروژه‌های آزادراهی که بانک مسکن ضمانت سرمایه آنها را پذیرفته شاملِ آزادراه بیرجند- قائن، شیراز- اصفهان، تهران- شمال و حرم تا حرم است.

به گفته مدیر امور اعتبارات بانک مسکن، برای این پروژه ها در بازار سرمایه، اوراق صادر می‌شود که یک رکن ضامن می خواهند و بانک مسکن به عنوان رکن ضامن متقبل ضمانت پرداخت سود مشتریان و اصل مبلغ را متقبل می‌شود.

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال

|||||| آخرین خبر