احمد فاضلی به پرسش‌ها پاسخ داد

سورپرایز جدید در انتظار سهامداران بانک صادرات

سورپرایز جدید در انتظار سهامداران بانک صادرات

احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات تنها یک روز پس از انتشار سؤالات خبرگان بازار سرمایه به آن‌ها پاسخ داد و اعلام کرد: ساختار مالی بانک صادرات در حال اصلاح است و خبرهای خوبی در انتظار سهامداران خواهد بود که در مجمع عمومی این بانک اعلام خواهد شد.

چهارشنبه 4 تیر 1399 ساعت 21:53

احمد فاضلی، معاون مالی بانک صادرات تنها یک روز پس از انتشار سؤالات خبرگان بازار سرمایه به آن‌ها پاسخ داد و اعلام کرد: ساختار مالی بانک صادرات در حال اصلاح است و خبرهای خوبی در انتظار سهامداران خواهد بود که در مجمع عمومی این بانک اعلام خواهد شد. او با ارائه آخرین آمارها از ارزش روز پرتفوی بورسی و سود حاصل از معاملات سهام در گروه مالی  سپهر صادرات از مثبت بودن خالص دارایی‌های ارزی بانک صادرات خبر داد و تأکید کرد: با توجه به لزوم اصلاح ساختار صورت‌های مالی، حرکت از سود غیرعملیاتی به سمت سود عملیاتی در دستور کار این بانک قرار دارد.

پاسخ احمد فاضلی به پرسش‌های خبرگان بازار سرمایه را بخوانید

۱ -ارزش‌افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ چند میلیارد ریال بوده است؟

ارزش‌افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۳/۴/۱۳۹۹ معادل ۷۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

۲ -سود حاصل از معاملات سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد چند میلیارد ریال بوده است؟

سود حاصل از معاملات سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۳۱/۳/۱۳۹۹ معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال است.

۳ -بانک صادرات در حال حاضر چند درصد از سهام شرکت ملی انفورماتیک را در اختیار دارد؟ با توجه به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکت خدمات انفورماتیک (که ۹۰ درصد آن در مالکیت شرکت ملی انفورماتیک است) ارزش برآوردی چه میزان است؟

این بانک معادل ۲۱ درصد از سهام شرکت ملی انفورماتیک را در اختیار دارد که در حال حاضر ارزش بازار برآوردی آن صرفاً با توجه به مالکیت ۹۵ درصدی شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور)، بالغ‌بر ۷۹ هزار و ۳۵۹ میلیارد ریال است.

۴ -چند درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر در اختیار بانک و یا شرکت‌های تابعه است؟ آیا ارزش‌گذاری جدیدی از سهام این شرکت انجام‌شده است؟

بانک ۴۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را در سال ۱۳۹۸ به گروه مالی سپهر صادرات واگذار کرده که بر اساس برآورد اولیه سهم بانک حدود ۷۴ هزار میلیارد ریال است و با توجه به لزوم ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت گروه مالی سپهر صادرات، فرآیند ارزش‌گذاری نهایی شرکت مذکور در حال انجام است.

۵ -آخرین درصد سهامداری بانک یا شرکت‌های تابعه در شرکت انرژی سپهر چه میزان است؟

بانک ۴۶.۵۷ درصد از سهام باقیمانده در شرکت انرژی سپهر را در سال ۱۳۹۸ به گروه مالی سپهر صادرات واگذار نموده که ارزش‌گذاری شرکت مذکور در حال انجام است.

۶ -سود خالص شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال مالی ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟

سود خالص شرکت اصلی تأمین سرمایه سپهر برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ مبلغ ۳ هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال است

۷ -زمان عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه سپهر چه زمانی است؟ در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

در حال حاضر، عرضه اولیه گروه مالی سپهر صادرات در اولویت بانک قرار دارد.

۸ -ترکیب سهامداران تأمین سرمایه سپهر چگونه است؟

ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایه سپهر برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ به شرح زیر می‌باشد:

                               

۹ -خالص دارایی‌های ارزی بانک صادرات ایران در حال حاضر به چه میزان است؟

با عنایت به وضعیت ارزی این بانک در مقطع ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ ،خالص دارایی‌های ارزی مثبت و معادل ۹۳ میلیون دلار است.

۱۰ -در حال حاضر میزان اسپرد بین سود تسهیلات اعطایی و سپرده‌های بانکی چقدر است؟

مطابق صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ ،خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری از مبلغ  ۱۹ هزار و ۹۲  میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۴۵ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته است (رشد معادل ۱۴۴ درصد) و با توجه به لزوم اصلاح ساختار صورت‌های مالی، حرکت از سود غیرعملیاتی به سمت سود عملیاتی در دستور کار این بانک قرار دارد.

 

 
تعداد بازدید : 562

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر