آمار

کارنامه ۲ ماهه پرویزیان زیر ذره‌بین

دخل و خرج بانک پارسیان در بازار پول

دخل و خرج بانک پارسیان در بازار پول

بررسی عملکرد کوروش پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نشان می‌دهد که درآمد این بانک از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان در ۲ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۴۹ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال به رقم ۱۸ هزار و ۷۱۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال رسیده است. مانده سپرده‌های بانک پارسیان هم رشدی ۳۷ درصدی و مانده تسهیلات نیز رشدی ۵۷ درصدی داشته است.

دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 14:28

به گزارش دنیای بانک و بیمه،مانده تسهیلات بانک پارسیان در ۲ ماه نخست امسال هم نسبت به مدت مشابه پارسال از ۵۸۴ هزار و ۸۶۷ میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال با ۵۷ درصد افزایش به ۹۱۵ هزار و ۶۲۷ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال رسیده است. تغییرات در سبد تسهیلات و اعتبارات در ۲ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال عبارت است از:

 • تغییر سهم تسهیلات  فروش اقساطی از  یک درصد به ۱.۱ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات  مضاربه از  ۱۳.۶ به ۱۰.۳ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات  مشارکت مدنی از  ۶۳.۸ به ۴۵.۸ درصد
 • تغییر سهم اعتبارات  بدهکاران اعتبارات اسنادی از  ۱.۶ به ۱.۲ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات  تسهیلات ارزی از  ۱۷.۴ به ۳۹.۴ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات  سایر تسهیلات از  ۱.۳ به ۱.۱ درصد 
رشد ۳۷ درصدی مانده سپرده‌ها
مانده سپرده‌های بانک پارسیان در ۲ ماه نخست سال گذشته ۷۱۹ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۵۰۱ میلیون ریال برآورد شده که در ۲ ماه نخست سال جاری با رشدی ۳۷ درصدی به رقم ۹۸۲ هزار و ۶۴۷ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال رسیده است. تغییرات در سبد سپرده‌های بانک در در ۲ ماه نخست امسال نسبت به ۲ ماه نخست پارسال را مشاهده کنید:
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی از ۳.۹ به ۴.۰ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی از ۱.۹ به ۳.۶ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۷.۱ به ۲۷.۰ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله از ۴۳.۴ به ۵۰.۹ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های بلند‌مدت پنج‌ساله از ۲.۸ به حدود صفر درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های گواهی سپرده ویژه  از ۲۲.۵ به ۲.۹ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های بلندمدت ارزی از ۵.۶ به ۹.۴ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های سایر از ۲.۷ به ۲.۱ درصد
 
جهش ۴۹ درصدی درآمد تسهیلات
درآمد بانک در بابت اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف بانکی و اعتبارات به مشتریان هم نشان می‌دهد که میزان درآمد مشاع بانک از ۱۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون ریال در ۲ ماه نخست سال ۹۷ با جهشی ۴۹ درصدی به ۱۸ هزار و ۷۱۲ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال رسیده است . تغییرات در درآمد بانک پارسیان از محل پرداخت تسهیلات عبارت است از:
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  فروش اقساطی از ۰.۴ به ۱.۲ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  مضاربه از ۱۶.۱ به ۱۳.۵ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  مشارکت مدنی از ۶۶.۷ به ۵۸.۷ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  تسهیلات ارزی از ۱۵.۹ به ۲۵.۴ درصد
هزینه تمام شده پول در بانک پارسیان
 
نگاهی به کارنامه ۲ ماهه نخست بانک پارسیان در  ۲ ماه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که میزان سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۷.۷ درصد افزایش یافته و میزان مازاد سود پرداخت شده به درآمد ناشی از تسهیلات از رقم ۷۸۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال در پایان اردیبهشت پارسال با ۳۷۲ درصد افزایش به ۳ هزار و ۶۹۵ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال در پایان اردیبهشت امسال برسد. تغییرات رخ داده در ترکیب سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک پارسیان در پایان اردیبهشت پارسال نسبت به مدت مشابه سال جاری را در یک نمای کلی ببینید:
 • تغییر سهم سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۲.۸ به ۲۳.۴ درصد
 • تغییر سهم سود پرداختی به سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله از ۵۳.۹ به ۷۱.۸ درصد
 • تغییر سهم سود پرداختی به سپرده‌های بلند‌مدت پنج‌ساله از ۴.۱ به ۰.۱ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های گواهی سپرده ویژه  از ۲۸ به ۲.۶ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های بلندمدت ارزی از ۱.۲ به ۲.۲ درصد
کارنامه بانک پارسیان در پایان اردیبهشت 1398
تعداد بازدید : 2

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر