کارنامه ۲ ماهه قربانی زیر ذره‌بین

دخل و خرج بانک دی تا آخر اردیبهشت

دخل و خرج بانک دی تا آخر اردیبهشت

بررسی عملکرد محمد رضا قربانی، مدیرعامل بانک دی نشان می‌دهد که درآمد این بانک از محل پرداخت تسهیلات به مشتریان در ۲ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال با ۴۹ درصد کاهش از ۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال به رقم یک هزار و ۵۹۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسیده است. افت محسوس درآمد این بانک باعث شده تا شکاف بین درآمد ناشی از پرداخت تسهیلات با سود پرداختی به سپرده‌گذاران عمیق‌تر شود.

یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 22:20

به گزارش دنیای بانک و بیمه،مانده تسهیلات بانک دی در ۲ ماه نخست امسال هم نسبت به مدت مشابه پارسال از ۱۰۱ هزار و ۴۶۶ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال با ۷ درصد کاهش به ۹۴ هزار و ۳۵۸ میلیارد و ۲۹۳ میلیون ریال رسیده است. تغییرات در سبد تسهیلات و اعتبارات در ۲ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال عبارت است از:

 • تغییر سهم تسهیلات فروش اقساطی از ۲.۵ به ۳.۱ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات جعاله از ۰.۹ به ۱.۱ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات مضاربه از ۰.۵ به ۰.۵ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات مشارکت مدنی از ۷۵.۱ به ۶۷.۴ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات خرید دین از ۰.۸ به ۱.۰ درصد
 • تغییر سهم اعتبارات بدهکاران اعتبارات اسنادی از ۴.۱ به ۵.۲ درصد
 • تغییر سهم اعتبارات بدهکاران ضمانت‌نامه‌ها از ۱.۴ به ۲.۴ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات تسهیلات قرض‌الحسنه از ۱.۳ به ۱.۰ درصد
 • تغییر سهم تسهیلات سایر تسهیلات از ۱۳.۳ به ۱۸.۲ درصد
 
رشد ۱۵ درصدی مانده سپرده‌ها
مانده سپرده‌های بانک دی در ۲ ماه نخست سال گذشته ۲۰۶ هزار و ۳۳۵ میلیارد و ۲۰۳ میلیون ریال برآورد شده که در ۲ ماه نخست سال جاری با رشدی ۱۵ درصدی به رقم ۲۳۷ هزار و ۵۱۱ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال رسیده است. تغییرات در سبد سپرده‌های بانک در در ۲ ماه نخست امسال نسبت به ۲ ماه نخست پارسال را مشاهده کنید:
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ریالی از ۳.۳ به ۲.۵ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری ارزی از ۰.۲ به ۰.۳ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی از ۰.۵ به ۰.۶ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ارزی از ۰.۱ به ۰.۲ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۱۰.۸ به ۴۵.۷ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه از ۹.۰ به ۴.۸ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله از ۵۳.۱ به ۴۲.۰ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های بلند‌مدت پنج‌ساله از ۴.۹ به ۳.۲ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های گواهی سپرده ویژه از ۱۷.۶ به ۰.۴ درصد
 • تغییر سهم سپرده‌های سایر از ۰.۴ به ۰.۳ درصد
 
افت ۴۹ درصدی درآمد تسهیلات
درآمد بانک در بابت اعطای تسهیلات در قالب عقود مختلف بانکی و اعتبارات به مشتریان هم نشان می‌دهد که میزان درآمد مشاع بانک از ۳ هزار و ۱۳۷ میلیارد و ۹۱۵ میلیون ریال در ۲ ماه نخست سال ۹۷ با کاهشی ۴۹ درصدی به یک هزار و ۵۹۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسیده است که دلیل این کاهش را می‌توان در تغییرات صورت گرفته در ترکیب درآمد ناشی از پرداخت تسهیلات در ۲ ماه نخست پارسال نسبت به مدت مشابه امسال رصد کرد:
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  فروش اقساطی از ۱.۶ به ۴.۷ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  جعاله از ۰.۹ به ۲ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  مشارکت مدنی از ۸۰.۳ به ۶۱.۲ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  خرید دین از ۱.۲ به ۲.۶ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  بدهکاران اعتبارات اسنادی از ۰.۸ به ۰.۲ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  بدهکاران ضمانت‌نامه‌ها از ۱.۷ به ۲.۶ درصد
 • تغییر درآمد ناشی از تسهیلات  تسهیلات قرض‌الحسنه از ۰.۷ به یک درصد
 • تغییر درآمد ناشی از  سایر تسهیلات از ۱۲.۷ به ۲۵.۶ درصد
 
معمای هزینه تمام شده پول در بانک دی
نگاهی به کارنامه ۲ ماهه نخست بانک دی در سال جاری نشان می‌دهد که میزان سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران نسبت به مدت مشابه پارسال تنها ۶ دهم درصد افزایش یافته اما به واسطه کاهش محسوس درآمد این بانک از محل سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان باعث شده تا میزان مازاد سود پرداخت شده به درآمد ناشی از تسهیلات از رقم ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد و ۱۶۵ میلیون ریال در پایان اردیبهشت پارسال با ۳۰.۲ درصد افزایش به ۶ هزار و ۸۳۶ میلیارد و ۹۰۴ میلیون ریال در پایان اردیبهشت امسال برسد و به این ترتیب محمد رضا قربانی، مدیرعامل بانک دی باید برای جلوگیری از سبقت سود سپرده‌ها از درآمدهای بانک بابت تسهیلات دنبال راه چاره باشد.
تغییرات رخ داده در ترکیب سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانک دی در پایان اردیبهشت پارسال نسبت به مدت مشابه سال جاری را در یک نمای کلی ببینید:
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه‌مدت از ۴.۱ به ۳۶.۷ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه از ۳.۵ به ۱.۰ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های بلند‌مدت یک‌ساله از ۷۳.۱ به ۵۸.۶ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های بلند‌مدت پنج‌ساله از ۴.۹ به ۳.۷ درصد
 • تغییر سود پرداختی به سپرده‌های گواهی سپرده ویژه  از ۱۴.۴ به ۰.۰ درصد
گزارش عملکرد ماهانه بانک دی در پایان اردیبهشت 1398
تعداد بازدید : 9

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر