دنیای بانک معمای رشد درآمد و کاهش هزینه را تحلیل کرد

جهش ۳۸۲ درصدی سود بانک پاسارگاد

جهش ۳۸۲ درصدی سود بانک پاسارگاد

دنیای بانک: بانک پاسارگاد موفق شده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۸۲ درصد بیشتر سود شناسایی کند به گونه‌ای که سود هر سهم این بانک از ۱۵۱ ریال در پایان تابستان پارسال به ۵۵۹ ریال در پایان تابستان امسال رسیده است. دلیل اصلی رشد روند سودسازی بانک پاسارگاد چیست؟

شنبه 26