جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی

مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد این بانک جزییات همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی را تشریح کرد.

سه شنبه 19 آذر 1398 ساعت 0:36

به گزارش دنیای بانک و بیمه، محمد حسن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن در دومین گردهمایی مدیران ارشد این بانک در تشریح جزییات نحوه همکاری بانک مسکن در طرح اقدام ملی گفت: تاکنون سه تفاهم‌نامه بین دستگاه‌های متولی طرح اقدام ملی مسکن و بانک مسکن تنظیم شده است.

وی توضیح داد: این تفاهم نامه ها در راستای اجرای طرح اقدام ملی مسکن با سه نهاد متولی این طرح یعنی بنیاد مسکن،شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت توسعه گران عمران ستاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)،تنظیم شده است.

علمداری افزود:تاکنون تفاهم نامه تنظیم شده با شرکت توسعه‌گران عمران وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) برای ساخت و تامین مالی ۲۵ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن به امضا رسیده است و بانک مسکن برای امضای سایر تفاهم‌نامه‌ها آمادگی دارد وبه زودی این تفاهم‌نامه‌ها و سایر تفاهم‌نامه‌های مرتبط با همکاری بانک مسکن با متولیان طرح اقدام ملی به امضا خواهد رسید.

وی در تشریح جزییات این تفاهم نامه‌ها اعلام کرد:مصوبات لازم برای امضای تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن برای همکاری به منظور ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی اخذ شده است اما هنوز این تفاهم‌نامه به امضا نرسیده است.همچنین تفاهم نامه‌ای به منظور همکاری با شرکت عمران شهرهای جدید برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی در شهرهای جدید نیز تنظیم شده است که مصوبات لازم برای امضای این تفاهم‌نامه نیز اخذ شده است اما هنوز این تفاهم‌نامه به امضا نرسیده است.با این حال،تفاهم‌نامه‌ مربوط به همکاری برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی بین بانک مسکن و شرکت توسعه گران عمران ستاد وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به امضا رسیده است.

علمداری در تشریح جزییات این تفاهم‌نامه اعلام کرد:در فاز اول قرار بر تامین مالی و همکاری برای ساخت ۲۵ هزار واحد از مجموع ۵۰ هزار واحد در تعهد این ستاد است.در واقع وزارت راه وشهرسازی در فاز اول اقدام به معرفی ۲۵ هزار واحد از مجموع ۵۰ هزار واحد در تعهد ستاد در طرح اقدام ملی به بانک مسکن کرده است؛براساس این تفاهم‌نامه قرار است به ازای هر واحد ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانک مسکن اختصاص پیدا کند.شرط انعقاد قرارداد و واریز مبلغ اول سهم‌الشرکه پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصد تعیین شده است.همچنین شرکت باید تا