تا پایان آذر ۱۳۹۸

تحقق ۶۳ درصدی برنامه تجهیز منابع بانک کشاورزی

برنامه تعهدی بانک کشاورزی برای جذب سپرده های مردمی در سال ۱۳۹۸ ، تا پایان آذر ماه ۶۳ درصد محقق شده است.

دوشنبه 9 دی 1398 ساعت 7:28

به گزارش دنیای بانک و بیمه، برنامه تعهدی بانک کشاورزی در سال 1398 برای جذب سپرده های مردمی 200 هزار میلیارد ریال است که تا پایان آذر ماه 63 درصد آن تحقق یافته است.

این گزارش می افزاید: تحقق برنامه تجهیز منابع، توان بانک در پرداخت تسهیلات، حمایت مالی از توسعه و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه را افزایش می دهد.

تعداد بازدید : 15

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر