دکتر همتی در یادداشتی اعلام کرد؛

برنامه بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی

برنامه بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی

رییس کل بانک مرکزی برنامه‌های این بانک برای اجرای خاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران و همچنین ثبات و سلامت بانک‌ها را اعلام کرد.

شنبه 13 مهر 1398 ساعت 18:2

به گزارش دنیای بانک و بیمه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای اجرای حاکمیت شرکتی و حمایت جدی از حقوق سپرده گذاران وسهامداران و ثبات و سلامت بانکها در راستای دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها 5 دستور ویژه صادر کرد.

در یادداشت همتی آمده است:" بر اساس دستورالعمل نحوه تملک سهام بانکها، تملک بیش از 33درصد سهام بانک، برای هرمالک واحد (اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی، وکالتی یا مدیریتی) ممنوع است.

 تملک سهام بین 10 تا 33 درصد صرفاً با تأیید بانک مرکزی مقدور می باشد.

سهامداران عمده بایستی، تاپایان سال،نسبت به تعیین تکلیف میزان مجاز سهامداری اقدام و نسبت به واگذاری سهام مازاد خود اقدام نمایند .

از آن پس، نسبت به سود توزیع شده سهام مازاد و حق تقدم فروش رفته آن، 100 درصد مالیات تعلق گرفته و حق رأی آن  در مجامع نیز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.

بانک مرکزی اختیار ابطال سهام بیش از 10درصد  را، با تصویب هیئت انتظامی، دارا است و برنامه اش  جلوگیری از تأمین مالی ترجیحی مالک واحد است.

تعداد بازدید : 13

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر