نامه مرتضی خامی به فرابورس

بانک گردشگری شفاف‌سازی کرد

بانک گردشگری شفاف‌سازی کرد

دنیای بانک: مرتضی خامی، مدیرعامل بانک گردشگری درباره دلیل تعدیل بهای تملیک ۷۰ درصد از سهام شرکت پارس میکا کیش شفاف‌سازی کرد و به سهامداران توضیح داده که با ارزیابی دوباره سهام تملیکی یادشده و توافق با فروشنده مبلغ ۶۰۱۱ میلیارد ریال از قیمت معامله کم شده است.

جمعه 15 فروردین 1399 ساعت 15:30

به گزارش دنیای بانک و بیمه،متن نامه مدیرعامل بانک گردشگری خطاب به سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه درباره  تعدیل بهای تملیک سهام شرکت پارس میکا کیش به شرح زیر است: در پاسخ به نامه مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۹  آن مدیریت محترم ارسالی از طریق سامانه کدال و پیرو نامه مورخ ۲۲ تیرماه سال ۱۳۹۸ با با موضوع تملیک ۷۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری و انبوه‌سازی پارس میکا کیش به ارزش ۲۹.۱۰۰ میلیارد ریال در راستای وصول بخشی از مطالبات بانک، به استحضار می رساند، با عنایت به ارزیابی مجدد سهام تملیکی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران و با توجه به توافق صورت گرفته با فروشنده دارایی و در اجرای مصوبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸  هیأت مدیره مبلغ ۶.۰۱۱ میلیارد ریال از ثمن معامله کسر و بهای تمام شده دارایی تملیکی مذکور به مبلغ ۲۳.۰۸۹ میلیارد ریال تقلیل یافت.
در ارتباط با آثار مالی این رویداد لازم به توضیح است که صرفا بهای تمام شده سرمایگذاری تملیلکی به مبلغ ۶.۰۱۱ میلیارد ریال کاهش و شرکت فروشنده متعهد به پرداخت رقم مذکور طی یک دوره یک ساله با اعمال نرخ سود دوران مشارکت گردید فلذا اجرای این تصمیم و ثبت رویداد مربوطه در دفاتر بانک فاقد آثار سود و زیانی در دوره مالی جاری بوده و صرفا به شرح فوق، اقلام ترازنامه بانک را متاثر می‌نماید.

تعداد بازدید : 43

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر