آمار

برای اولین بار در شبکه بانکی؛

بانک ملی گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ گرفت

بانک ملی گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ گرفت

بانک ملی ایران موفق شد گواهی استاندارد بین‌المللی ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ را که به حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی مربوط است، دریافت کند.

دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 7:10

به گزارش دنیای بانک و بیمه، این گواهی نامه بین المللی برای اولین بار در شبکه بانکی کشور برای ۳۵ ساختمان بانک در خصوص سیستم مدیرت انرژی صادر شده است.

استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ ورژن ۲۰۱۱ آخرین ویرایش استاندارد مدیریت انرژی توسط سازمان بین المللی ایزو است که در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد و مقصود آن توانمند سازی سازمان ها برای ایجاد سیستم ها و فرآیندهای ضروری برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارآیی، استفاده و مصرف انرژی است.

تعداد بازدید : 0

برچسب ها

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر