بانک ملی، بانک هوشمند

محمدرضا حسین زاده

بانک ملی، بانک هوشمند

«اقتصاد هوشمند» را می توان یک ابر پروژه دانست که برای پیاده سازی آن یک لشکر نیرو لازم است؛ لشکری متشکل از نیروهای متخصص در حوزه اقتصاد، فناوری اطلاعات، بانک و...

شنبه 1 شهریور 1399 ساعت 10:20

آنچه امروز با عنوان &laq