بانک ملت ۳۰۷ ریال سود محقق کرد

بانک ملت با انتشار صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است.

چهارشنبه 27 آذر 1398 ساعت 20:30

به گزارش دنیای بانک و بیمه، بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک ملت در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۸ (حسابرسی شده) اعلام کرد : به ازای هر سهم ۳۰۷ ریال سود محقق کرده است که نسبت به گزارش ۶ ماهه حسابرسی نشده تغییری نداشته است.

بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک ملت ، عملکرد ۶ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ ۱۵.۳۷۴ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

تعداد بازدید : 18

ثبت نظر