بال ارزی بانک ملی به پویش کمک مومنانه پیوست

بال ارزی بانک ملی به پویش کمک مومنانه پیوست

معاونت امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران و ادارات و واحدهای زیرمجموعه آن به پویش کمک مومنانه پیوستند.

چهارشنبه 1 مرداد 1399 ساعت 17:5

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مجموعه ای متشکل از کارکنان معاونت امور ارزی و بین الملل، اداره کل خارجه، اداره کل ضمانت نامه های ارزی،اداره کل مشارکت ها و توسعه شبکه بین الملل و نیز شعب و واحدهای خارج از کشور بانک ملی ایران با پیوستن به این پویش، کمک های خود را به اقشار نیازمند تقدیم کردند.
این اقدام با تاکید محسن امین زارع معاون امور ارزی و بین الملل و نیز همراهی کارکنان در قالب 310 بسته غذایی هر کدام به ارزش بیش از پنج میلیون و 500 هزار ریال و مجموعا به مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال انجام شد.
حوزه مقاومت بسیج بانک ملی ایران تهیه و توزیع این بسته ها را برعهده گرفته است.

تعداد بازدید : 678