پیشنهاد ۲۵۵۰ میلیارد تومانی به سهامداران

افزایش سرمایه بانک دی را نجات می‌دهد؟

برات کریمی مدیرعامل بانک دی

هیئت‌مدیره بانک دی گزارش توجیهی خود به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را منتشر و پیشنهاد داد تا سهام این بانک از ۶۴۰ میلیار