استخدام رئیس شعبه بانک گردشگری

بانک گردشگری برای "شهرستان های ساری، یزد، زنجان و لار" رییس شعبه استخدام می کند.

پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399 ساعت 3:20

به گزارش دنیای بانک و بیمه،  این بانک  (غیر دولتی- سهامی عام) به منظور تامین، تکمیل و ارتقاء کادر مدیریتی مورد نیاز خود، از میان همکاران بازنشسته نظام بانکی علاقه مند به همکاری در پست سازمانی مدیریت شعبه  دعوت به همکاری می نماید.

دعوت از افراد صاحب نظر و مجرب بانکی، بر اساس نیاز سنجی به عمل آمده برای شعب، با رعایت اولویت مورد نیاز و صرفاً بنا به تشخیص بانک خواهد بود.

لینک استخدام بانک گردشگری:

https://www.tourismbank.ir/Default.aspx?tabid=524

تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر