آمار

اجرای طرح باران توسط بانک کشاورزی

اجرای طرح باران توسط بانک کشاورزی

« طرح باران» یکی از طرح های نوین سپرده ای تسهیلاتی بانک کشاورزی است که با هدف تأمین مالی بخش کشاورزی و پاسخگویی به نیاز مشتریان، طراحی شده است.

سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 6:4

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، مشتریان می توانند با افتتاح حساب کوتاه مدت یک درصدی باران یا حساب جاری بدون دسته چک باران که قابلیت اتصال به کارت های بانک کشاورزی را نیز دارند،  از مزایای این طرح استفاده و تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات دریافت کنند.

بر اساس این گزارش، مبلغ تسهیلات پرداختی، ضریبی از میانگین حساب در مدت سپرده گذاری است و با نرخ 12 و 18 درصد با بازپرداخت 8 تا 24 ماهه پرداخت می شود.

 این گزارش می افزاید: تمامی مشتریان (فعالان بخش کشاورزی، اصناف، بانوان و ...) می توانند از مزایای این طرح بهره مند شوند.

شایان ذکر است «طرح باران» بانک کشاورزی در قالب دو طرح باران 1 و باران 2 به شرح ذیل ارائه می شود:

                       طرح باران 1 ( حساب جاری بدون دسته چک باران/ حساب کوتاه مدت یک درصدی باران) 

حداقل مبلغ سپرده گذاری

50 میلیون ریال

حداقل مدت سپرده گذاری

2 ماه

3ماه

4 ماه

ضریب پرداخت تسهیلات

یک برابر میانگین 2 ماهه

یک برابر میانگین 3 ماهه

یک برابر میانگین 4 ماهه

مدت بازپرداخت اقساط

حداکثر 8 ماهه

حداکثر 12 ماهه

حداکثر 24 ماهه

سقف تسهیلات

یک میلیارد ریال

نرخ سود تسهیلات

12 درصد

تضمین تسهیلات

حداقل معادل 20 درصد از مطالبات بانک می بایست وثیقه به صورت سپرده نقدی (از محل سپرده باران) و مابقی آن از ترکیب تضامین در قالب بخشنامه های ابلاغی اخذ شود.

 

                                              طرح باران 2 ( حساب کوتاه مدت یک درصدی باران )

حداقل مبلغ سپرده گذاری

50 میلیون ریال

حداقل مدت سپرده گذاری

4 ماه

5ماه

6 ماه

ضریب پرداخت تسهیلات

4 برابر میانگین 4 ماهه

4 برابر میانگین 5 ماهه

4 برابر میانگین 6 ماهه

مدت بازپرداخت اقساط

حداکثر 12 ماهه

حداکثر 18 ماهه

حداکثر 24 ماهه

سقف تسهیلات

یک میلیارد ریال

نرخ سود تسهیلات

18 درصد

تضمین تسهیلات

حداقل معادل 25 درصد از مطالبات بانک می بایست وثیقه به صورت سپرده نقدی (از محل سپرده باران) و مابقی آن از ترکیب تضامین در قالب بخشنامه های ابلاغی اخذ شود.

 

  - اطلاعات بیشتر درباره «طرح باران»

تعداد بازدید : 0

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر