مهدی صیدی شفاف‌سازی کرد

اثر مثبت تسعیر نرخ ارز بر سود بانک پارسیان

اثر مثبت تسعیر نرخ ارز بر سود بانک پارسیان

به گزارش دنیای بانک، در متن نامه بانک پارسیان تأکید شده است: عطف به بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی ، مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹،مبلغ ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو و مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور سال ۱۳۹۹ تعیین گردیده است. تسعیر خالص اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به مبلغ ۱۷۲میلیون یورو می‌باشد که منجر به شناسایی حدود ۴,۶۶۴ میلیارد ریال سود تسعیر برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ می‌گردد.

یکشنبه 20 مهر 1399 ساعت 1:41

به گزارش دنیای بانک، در متن نامه بانک پارسیان تأکید شده است: عطف به بخشنامه شماره ۹۹/۲۲۷۱۲۶ مورخ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ بانک مرکزی ج.ا.ا در خصوص ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در شبکه بانکی ، مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹،مبلغ ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو و مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور سال ۱۳۹۹ تعیین گردیده است. تسعیر خالص اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به مبلغ ۱۷۲میلیون یورو می‌باشد که منجر به شناسایی حدود ۴,۶۶۴ میلیارد ریال سود تسعیر برای گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ می‌گردد.

بانک پارسیان تسعیر نرخ ارز

تعداد بازدید : 62

ثبت نظر

ارسال

|||||| آخرین خبر