افزایش خدمات بانکی به نابینایان در موسسه ملل

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و مناسب سازی خدمات بانکی تعداد شعبی که در موسسه اعتباری ملل به روشندلان محترم خدمات بانکی ارایه می نمایند به ۱۰ شعبه افزایش یافت.

شنبه 26 مهر 1399 ساعت 13:7
 ارایه خدمات متنوع بانکی به منظور استفاده راحت و آسان نابینایان بدون حضور همراه در ۱۰ شعبه این موسسه صورت می پذیرد.
در این شعب کلیه فرمهای بانکی با خط بریل طراحی و در دسترس می باشند ضمنا در سامانه های نصب شده در این شعب افراد نابینا می توانند با استفاده از یک دستیار صوتی و برجسته نگار دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل فرمهای بانکی را تکمیل نمایند.
ضمنا روشندلان گرامی که گوشیهای اندروید در اختیار دارند می توانند با نصب نرم افزار فام و در مقیاس استاندارد های جهانی خدمات بانکی را شخصا انجام دهند.
شعب ارایه دهنده خدمات به نابینایان محترم بدین شرح می باشند:
 
  • ۱-شیراز جنوبی تهران کد۵۱۵
  • ۲-هفده شهریور تبریزکد۵۴۸
  • ۳-شهیدمدرس تبریزکد۲۴۶
  • ۴-شهدای کرج کد۳۵۵
  • ۵-شریعتی اهواز کد۳۷۰
  • ۶-گلستان کرمانشاه کد۳۵۸
  • ۷-مرکزی مشهدکد۲۱۱
  • ۸-امیرساری کد۳۲۶
  • ۹-جمهوری کرمان کد۳۶۵
  • ۱۰-میدان سلماس کد ۴۶۲
تعداد بازدید : 13

ثبت نظر

ارسال

|||||| آخرین خبر