عملکرد 6 ماهه بیمه ملت، فراتر از هدف

 عملکرد 6 ماهه بیمه ملت، فراتر از هدف

گزارش‌های آماری حاکی از رشد 23 درصدی حق‌بیمه صادره بیمه ملت درشش ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است که روند رو به رشد عملکرد بیمه ملت را نشان می‌دهد.

دوشنبه 21 مهر 1399 ساعت 14:58