بیمه ملت، توانگرترین در سرزمین اصلی

 بیمه ملت، توانگرترین در سرزمین اصلی

بیمه ملت سردمدار شرکت‌های بیمه در«سطح یک» توانگری مالی، طی 9 سال متوالی است.

دوشنبه 14 مهر 1399 ساعت 23:13

 بیمه ملت با نسبت توانگری مالی 279 درصد و افزایش 85 درصدی نسبت به سال گذشته، در بین شرکت‌های بیمه‌ای حاضر در سطح یک تو