دنیای بانک و بیمه بررسی می‌کند

کاهش ۱۴ درصدی خسارت بیمه البرز

کاهش ۱۴ درصدی خسارت بیمه البرز

کارنامه ۴ ماه نخست شرکت بیمه البرز نشان می‌دهد که حق بیمه تولیدی این شرکت ۱۶ درصد رشد کرده اما این شرکت ۱۴ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال خسارت پرداخت کرده است. به این ترتیب نسبت خسارت به حق بیمه پرداختی بیمه البرز در ۴ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴ درصد بهبود پیدا کرده و از ۶۰ درصد به ۴۴ درصد رسیده است.

جمعه 10 مرداد 1399 ساعت 19:42

به گزارش دنیای بانک و بیمه، از نکات مهم درخصوص بیمه البرز می‌توان به سهم اندک رشته بیمه زندگی از سبد پرتوی این شرکت اشاره کرد به گونه‌ای که از کل حق بیمه تولیدشده تا پایان تیرماه امسال تنها ۵ درصد آن در رشته بیمه زندگی بوده و ۳۱ درصد به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۲۰ درصد در رشته بیمه درمان و ۴۳ درصد در سایر رشته‌ها اختصاص داشته است.
همچنین در مدت یادشده از کل خسارت پرداخت شده در ۴ ماه ابتدایی امسال ۲۷ درصد مربوط به رشته بیمه شخص ثالث و حوادث راننده، ۴۰ درصد در رشته بیمه درمان، ۸ درصد رشته بیمه درمان و بقیه به سایر رشته‌ها اختصاص دارد.

تعداد بازدید : 659

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر