کنترل ضریب خسارت با تنوع در پرتفو

کارنامه ۲ ماهه ۹۸ ضرابیه در بیمه سامان

کارنامه ۲ ماهه ۹۸ ضرابیه در بیمه سامان

رضا ضرابیه از زمان پذیرش مسئولیت بیمه سامان تلاش می‌کند تا از یک سو جلوی رشد نسبت خسارت به حق بیمه را بگیرد و از سوی دیگر تنوع بخشیدن به سبد بیمه سامان را هدف قرار داده است. در ۲ ماه نخست امسال حق بیمه تولیدی بیمه سامان نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۹ درصد افزایش و نسبت خسارت پرداخت شده به حق بیمه تولیدشده هم در محدوده ۵۷ درصد حفظ شده است.

شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 12:52

به گزارش دنیای بانک و بیمه،نگاهی به سبد پرتفوی بیمه‌ای شرکت بیمه سامان از ابتدای فروردین تا پایان اردیبهشت امسال نشان می‌دهد که ۲۱ درصد از کل پرتفوی این شرکت بیمه درمان، ۹ درصد رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۴۱ درصد بیمه زندگی، ۸ درصد بیمه باربری، ۶ درصد بیمه مسئولیت و ۷ درصد بیمه بدنه خودرو بوده است. این در حالی است که از کل خسارت پرداخت شده توسط بیمه سامان در این مدت ۶۹ درصد در رشته بیمه درمان و ۲۰ درصد در رشته بیمه زندگی و تنها ۳ درصد در رشته بیمه شخص ثالث بوده است.

عملکرد شرکت بیمه سامان در 2 ماه نخست 1398

تغییرات مهم عملکرد بیمه سامان در ۲ ماه نخست ۹۸نسبت به مدت۹۷     
 • ۱,۰۵۳,۸۳۳ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۱,۴۶۳,۷۱۹ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 • ۳۹ درصد تغییر حق بیمه صادر شده نسبت به سال گذشته   
 • ۶۰۶,۹۶۶ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۸۲۶,۴۱۰ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 • ۳۶ درصد تغییر حق خسارت پرداخت شده نسبت به سال گذشته   
 • ۵۸ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۵۶ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 
تغییر در سهم رشته های بیمه از کل حق بیمه تولیدی در ۲ ماه نخست امسال نسبت به پارسال    
 • تغییر سهم رشته بیمه تکمیل درمان از ۱۸ درصد به  ۲۱ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین از ۷ درصد به  ۹ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه بدنه خودرو از ۲ درصد به  ۷ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه آتش‌سوزی از ۲ درصد به  ۵ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه باربری از ۲ درصد به  ۸ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مسئولیت از ۶ درصد به  ۶ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مهندسی از ۳ درصد به  ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه  زندگی از  ۵۹ درصد به  ۴۱ درصد
 
تعداد بازدید : 23

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر