تکیه بر بیمه درمان و کاهش بیمه زندگی

کارنامه ۲ ماهه ۹۸ تحسیری در بیمه معلم

کارنامه ۲ ماهه ۹۸ تحسیری در بیمه معلم

کارنامه ۲ ماه نخست بیمه معلم در سال جاری به مدیرعاملی محمد ابراهیم تحسیری نشان می‌دهد که سهم رشته بیمه درمان از کل سبد بیمه‌گری این شرکت نسبت به مدت مشابه پارسال از ۸ درصد به ۴۰ درصد افزایش و سهم بیمه‌های زندگی از ۳۸ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است. آیا بیمه معلم در ماه‌های آینده نسبت به مصون نگه‌داشتن خود در برابر ریسک‌های ناشی از بیمه تکمیل درمان اقدام خواهد کرد؟

شنبه 11 خرداد 1398 ساعت 14:14

به گزارش دنیای بانک و بیمه،یکی از دلایل این میزان رشد ناشی از امضای قرارداد بیمه تکمیل درمان با شرکت مخابرات ایران به ارزش یک هزار و ۳۵۰ میلیارد و ۶۷۲ میلیون ریال بوده است. همین اتفاق مهم باعث شده تا حق بیمه تولیدی شرکت بیمه معلم در ۲ ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با ۸۶ درصد رشد به حدود ۴۲۷ میلیارد تومان برسد و نسبت خسارت پرداخت شده به کل حق بیمه تولیدی این شرکت از ۳۱ درصد در پایان اردیبهشت پارسال به ۲۹ درصد برسد. با این حال رسیدگی به پرونده‌های خسارتی بیمه تکمیل درمان در ماه‌های آینده نشان خواهد داد که نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی این شرکت چه تغییری خواهد داشت.

عملکرد شرکت بیمه معلم در 2 ماه نخست 1398
 
تغییرات مهم عملکرد بیمه معلم در ۲ ماه نخست ۹۸نسبت به مدت۹۷     
 • ۲,۲۹۳,۱۳۰ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۴,۲۶۶,۱۰۵ میلیون ریال حق بیمه صادره در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 • ۸۶ درصد تغییر حق بیمه صادر شده نسبت به سال گذشته   
 • ۷۱۴,۶۰۴ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۱,۲۴۰,۴۲۲ میلیون ریال خسارت پرداخت شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 • ۷۴ درصد تغییر حق خسارت پرداخت شده نسبت به سال گذشته   
 • ۳۱ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۷   
 • ۲۹ درصد نسبت خسارت به حق بیمه صادر شده در ۲ ماه نخست سال ۹۸   
 
تغییر در سهم رشته های بیمه از کل حق بیمه تولیدی در ۲ ماه نخست امسال نسبت به پارسال    
 • تغییر سهم رشته بیمه تکمیل درمان از ۸ درصد به  ۴۰ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین از ۳۸ درصد به  ۲۷ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه بدنه خودرو از ۲ درصد به  ۳ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه آتش‌سوزی از ۲ درصد به  ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه باربری از ۱ درصد به  ۱ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مسئولیت از ۴ درصد به  ۳ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه مهندسی از ۲ درصد به  ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه کشتی از ۲ درصد به  ۰ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه حوادث از ۴ درصد به  ۲ درصد
 • تغییر سهم رشته بیمه  زندگی از  ۳۸ درصد به  ۱۹ درصد
 
تعداد بازدید : 19

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر