فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد اعلام کرد:

واگذاری کامل صنعت بیمه به بخش خصوصی

بهاره صفاری

واگذاری کامل صنعت بیمه به بخش خصوصی

دنیای بیمه: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد به صورت تلویحی از امکان واگذاری سهام بیمه ایران به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: امروز از بحث های مهم در صنعت بیمه، تقویت جایگاه بخش خصوصی است که خوشبختانه در این بخش پیشرفته خوبی داشتیم و بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی در ایران شناخته شده و ۲۰ درصد از سهام بیمه البرز نیز در اختیار دولت است که در نظر داریم آن را واگذار کنیم و صنعت بیمه می‌تواند به طور کامل (به جز بیمه مرکزی) به بخش خصوصی واگذار شود.

پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت 4:37

به گزارش دنیای بانک و بیمه، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۵۰۰ میلیارد دلار از بخش های مختلف در کشور تحت پوشش بیمه قرار داردو ضریب نفوذ بیمه در دولت های یازدهم و دوازدهم گسترش یافته است. فرهاد دژپسند با بیان این مطلب در بیست و ششمین همایش ملی بیمه و توسعه که در محل همایش‌های برج میلاد تهران، برگزار شد، تصریح کرد: صنعت بیمه نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و فرصت‌های گسترده‌ای را برای توسعه می تواند فراهم کند.
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه  روند توسعه در کشور همواره نیازمند حمایت حکومت ها بوده، اما این حمایت نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. افزود: صنعت بیمه می‌تواند همه منابع را از بخش‌های مخ