آمار

سهام کارآفرین منفی شد؛ رازی بسته ماند

نبض سهام بیمه ها در روز انفجار بورس

نبض سهام بیمه ها در روز انفجار بورس

دنیای بیمه: بازار سهام ایران در حالی ۱۶ فروردین‌ماه را با پرواز ۳.۶۴ درصدی شاخص بورس تجربه کرد که در گروه شرکت های بورسی و فرابورسی تنها نماد بیمه کارآفرین با ریزش ارزش مواجه شد و نماد شرکت بیمه رازی همچنان بسته مانده است. در بورس، نماد بیمه های ملت، پارسیان، دانا، البرز و آسیا بیشترین رشد را تجربه کردند.

یکشنبه 17 فروردین 1399 ساعت 22:11

به گزارش دنیای بانک و بیمه،دو شرکت بیمه دی و کوثر هم در بین شرکت های فرابورسی بیشترین رشد ارزش سهام را داشتند و بازار پایه فرابورس هم بیمه زندگی خاورمیانه، سینا، سرمد، حافظ و تعاون بیشترین رشد را تجربه کردند. 

تعداد بازدید : 10

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر