مشاور مدیرعامل بیمه آرمان، عضو سندیکای بیمه گران شد

مشاور مدیرعامل بیمه آرمان، عضو سندیکای بیمه گران شد

دکتر بهنام شهریار ، عضو کمیته بازنگری آیین نامه های شماره 69 و 58 شورای عالی بیمه شد.

سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت 14:29

سید محمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران در حکمی، بهنام شهریار مشاور مدیرعامل و مدیر ریسک بیمه آرمان را به عنوان عضو کمیته بازنگری آیین نامه های شماره 69 و 58 شورای عالی بیمه منصوب کرد.

تعداد بازدید : 23

ثبت نظر

ارسال

|||||| آخرین خبر