کارنامه کریم‌خان زند در پایان پاییز ۹۹

فروش ۹ ماهه بیمه نوین از سال ۹۸ عبور کرد

  • دوشنبه 8 دی 1399 ساعت 3:37

اخبار => اخبار بیمه

فروش شرکت بیمه نوین با رشدی ۴۱ درصدی در ۹ ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، به بیش از ۱۰۷۴ میلیارد تومان رسیده و حتی از فروش کل سال ۹۸ این شرکت فراتر رفت. آنهم در شرایطی که میزان خسارت پرداخت شده تا پایان آذرماه امسال توسط بیمه نوین نسبت به آذرماه سال گذشته تنها ۱۸ درصد رشد داشته است.
فروش ۹ ماهه بیمه نوین از سال ۹۸ عبور کرد

به گزارش دنیای بیمه، بررسی کارنامه حسین کریم‌خان زند، مدیرعامل بیمه نوین نشان می‌دهد که در آذرماه امسال نسبت به آذرماه پارسال ۴۶ درصد بیشتر بیمه‌نامه صادر شده و ارزش کل فروش این شرکت در ماه گذشته بیش از ۱۳۱ میلیارد تومان بوده است. اما در مقابل تنها حدود ۶۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت شده و نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در آذرماه امسال بیمه نوین ۴۷ درصد بوده است.
عملکرد ۹ ماه نخست بیمه نوین هم نشان‌دهنده فروش بیش از ۱۰۷۴ میلیاردتومانی دارد که حتی از میزان فروش کل سال ۹۸ فراتر رفته و در مقابل ۴۶۲ میلیارد تومان هم خسارت به بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان پرداخت شده است. نکته قابل تامل بهبود ۸ واحد درصدی نسبت خسارت به حق بیمه از ۵۱ درصد در پایان آذرماه ۹۸ به ۴۳ درصد در پایان آذرماه امسال است.

حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه نوین در پایان آذر 1399 - ارقام به میلیون ریال


تنوع سبد فروش و توزیع ریسک
نگاهی به سبد فروش بیمه نوین در ۹ ماه نخست امسال نشان از تنوع در پرتفوی و توزیع ریسک بین رشته ها دارد تا جایی که سهم بیمه درمان و حوداث ۴۰ درصد، زندگی ۱۷ درصد، شخص ثالث ۱۸ درصد، بنده خودرو ۷ درصد و مهندسی، مسئولیت، انرژِی و ویژه ۱۱ درصد برآورد شده و باقی‌مانده آن هم سهم رشته‌های بیمه باربری و بیمه آتش‌سوزی می‌شود.
به این ترتیب سهم رشته بیمه درمان و حوادث و شخص ثالث از کل فروش ۹ ماهه بیمه نوین تنها ۵۸ درصد است. در مقابل از کل خسارت پرداخت شده توسط این شرکت، ۵۰ درصد به رشته بیمه درمان، ۱۴ درصد زندگی، و ۲۰ درصد شخص ثالث اختصاص داشته و سهم رشته بیمه بدنه ۶ و آتش‌سوزی ۵ درصد بوده است و حدود ۶ درصد هم مربوط به رشته‌های مهندسی و مسئولیت و ... بوده است.

حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی شرکت بیمه نوین در پایان آذر 1399 - ارقام به میلیون ریال


ارسال نظر

ارسال