ایا تخلفی رخ داده؟ تا ۱۷ دی صبر کنید

فرابورس به معاملات سهام بیمه حافظ شک کرد!

  • یکشنبه 7 دی 1399 ساعت 3:9

اخبار => اخبار بیمه

شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای نسبت به احتمال تخلف در در معاملات سهام شرکت بیمه حافظ حساس شد و نماد معاملاتی این شرکت را دستکم تا ۱۷ دی‌ماه امسال در وضعیت معلق نگه داشت. آیا تخلفی صورت گرفته و پشت پرده معامله خاصی صورت گرفته است؟
فرابورس به معاملات سهام بیمه حافظ شک کرد!

 

به گزارش دنیای بیمه، شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای که روی کدال قرار داده، اعلام کرد: به استناد بند ۷ ماده ۱۳ مکرر ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران به اطلاع می‌رساند؛ با توجه به ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا در خصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی، نماد معاملاتی وحافظ )شرکت بیمه حافظ( حداکثر تا تاریخ ۱۷ دی‌ماه ۱۳۹۹ معلق می‌شود.
وظیفه فرابورس چیست؟
بند ۷ ماده ۱۳ مکرر آیین‌نامه معاملات سهام در فرابورس می‌گوید: -در موارد زیر فرابورس ایران نماد معاملاتی را حداکثر به مدت ۱۰ روز کاری تعلیق و موضوع را حسب مورد از طریق فرم ۱۳-ب ف به عموم اطلاع‌رسانی می‌نماید؛
درصورتی‌که ظن وقوع جرائم موضوع ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار ا.ا.ج در خصوص اطلاعات ارائه‌شده یا معاملات اوراق بهادار در بازار عادی وجود داشته باشد.
در صورت وقوع معاملاتی که منجر به ایجاد ظن تغییرات مدیریتی/ سهامداری مؤثر در کنترل شرکت شود.
درصورتی‌که نیاز به بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر وجود داشته باشد.
در صـورت عدم رفع ابهام، کمیته درج می‌تواند تعلیق نماد معاملاتی را حداکثر تا دو دوره ۱۰ روزه کاری دیگر ادامه دهد. پس‌ازآن، ضــمن انتشــار فرم ف ب ۱۵ -نماد معاملاتی با تصــمیم کمیته درج در همان تابلو یا تابلوی پایینی تر بازگشــایی می‌گردد.
فرابورس مکلف اسـت در صـورت وقوع هر یک از موارد فوق، نتیجه اقدامات انجام‌شده را قبل از بازگشـایی نماد معاملاتی به اطلاع سازمان برساند.

قانون چه می‌گوید؟
ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار کشور تأکید دارد: اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست‌آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آن‌ها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورداستفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آن‌ها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
۲ - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳ - هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‌های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به‌منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
تبصره ۱ - اشخاص زیر به‌عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته می‌شوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیئت‌مدیره، هیئت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج - سهامدارانی که به‌تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د - مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکت‌های مادر (هلدینگ) که مالک حداقل ۱۰ درصد سهام یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ - اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظف‌اند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.


ارسال نظر

ارسال