محسن پورکیانی به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد

سود و زیان بیمه البرز از ویروس کرونا

سود و زیان بیمه البرز از ویروس کرونا

دنیای بیمه: آیا شیوع ویروس کرونا به نفع شرکت‌های بیمه بوده است؟ اگر پاسخ منفی است، دلیل آن چیست و اگر پاسخ این است که به دلیل کاهش آمدوشد خودروها و به دنبال آن تصادف‌ها، خسارت واردشده به شرکت‌های بیمه کمتر شده تا چه اندازه به سود شرکت‌های بیمه‌گر بوده است. محسن پورکیانی مدیرعامل بیمه البرز به این سؤال و البته سؤال‌های دیگر پیرامون سرنوشت زمین مهرشهر کرج، ارزش روز بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت پاسخ می‌دهد.

یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 ساعت 11:5

به گزارش دنیای بانک و بیمه،مدیرعامل بیمه البرز معتقد است: هرچند که به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های کنترل بیماری کرونا، تردد کاهش‌یافته و تعداد تصادفات سیر نزولی داشته، ولی آنچه مسلم است آثار مساعد این کاهش تصادفات قابل احصاء در سودآوری سال ۱۳۹۹ نیست و تنها بخشی از این کاهش در بخش خسارت‌های مالی و جرحی جزئی که نتیجه آن در کوتاه‌مدت مشخص می‌شود، بر سودآوری شرکت مؤثر است، لیکن عمده آثار آن مرتبط با مبالغ خسارت‌های دیه است که برابر رویه قضایی اثر آن در سه سال آتی مشخص می‌شود.

پاسخ پورکیانی به پرسش فعالان بازار سرمایه را بخوانید

  • آیا درباره تغییر کاربری زمین ۵۱ هکتاری شرکت مهرشهر کرج از کشاورزی به مسکونی - تجاری اتفاق جدیدی افتاده است؟

بر اساس آخرین طرح تفصیلی شهرداری حدود سوم از اراضی در محدوده کاربری اداری – انتظامی قرارگرفته و یک‌سوم باقی‌مانده کماکان دارای کاربری کشاورزی است. همچنین به‌منظور تغییر کاربری اراضی به مسکونی، تجاری و ... لازم است با شهرداری کرج، ادارات کل جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی استان مکاتبه و برابر ضوابط و مقررات و پس از پرداخت هزینه‌های مربوط به تغییر کاربری، امکان توافق میسر خواهد بود. همچنین در حال حاضر تک‌برگی کردن اسناد مالکیت با هماهنگی اداره ثبت در حال انجام است و پس از اخذ کامل اسناد تک‌برگی امکان پیگیری و اقدام در خصوص تغییر کاربری از طریق طرح در کمیسیون مربوطه با پرداخت هزینه‌های آن یا واگذاری بخشی از زمین به دستگاه‌های مربوطه وفق مقررات تغییر کاربری امکان‌پذیر خواهد بود.

  • بهای تمام‌شده زمین برای شرکت چقدر است؟

قیمت تمام‌شده زمین متعلق به شرکت بیمه البرز در مهرشهر کرج، در دفاتر به مبلغ ۱۰۰ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال است.


  • با توجه به شیوع کرونا و کاهش جابجایی‌ها در ماه‌های اخیر بخصوص در تعطیلات عید و درنتیجه کاهش تصادفات، تخمین شرکت از تأثیر مثبت این اتفاق بر سودآوری سال ۱۳۹۹ چقدر است؟

هرچند که به‌واسطه محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های کنترل بیماری کرونا، تردد کاهش‌یافته و تعداد تصادفات سیر نزولی داشته، ولی آنچه مسلم است آثار مساعد این کاهش تصادفات قابل احصاء در سودآوری سال ۱۳۹۹ نیست و تنها بخشی از این کاهش در بخش خسارت‌های مالی و جرحی جزئی که نتیجه آن در کوتاه‌مدت مشخص می‌شود، بر سودآوری شرکت مؤثر است، لیکن عمده آثار آن مرتبط با مبالغ خسارت‌های دیه است که برابر رویه قضایی اثر آن در سه سال آتی مشخص می‌شود. افزون بر اینکه تبعات مالی ناشی از هزینه‌های درمانی این بیماری نیز برای شرکت در قراردادهای درمان تکمیلی و غرامت فوت در قراردادهای گروهی نیز در سال جاری تحمیل می‌شود که به‌صورت کلی با فرض کاهش تصادفات اثر مساعد آن در سال ۱۳۹۹ در سود شرکت باملاحظه روند فوتی تعطیلات نوروز (به مدت یک ماه) و با لحاظ جمع جبری آثار کاهنده هزینه‌های درمان و غرامت فوت قراردادهای درمان و عمر و حوادث و خسارت‌های مالی و جرحی جزئی حدود ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ میلیارد تومان پیش‌بینی و تخمین زده می‌شود که البته افزایش مبلغ دیه نیز در افزایش خسارت پرداختی تصادفات قبلی در سال جاری و سال‌های بعد نیز تأثیر کاهنده سودآوری دارد.


  • درصد واگذاری اتکایی اجباری در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی برای سال ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟ این درصدها برای سال ۱۳۹۹ چگونه خواهند بود؟

در اجرای بند ب ماده ۲۲ قانون برنامه ششم در خصوص کاهش تدریجی سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درصد واگذاری اجباری در بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، ابلاغ‌شده به شرکت‌های بیمه طی نامه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۳۹۶ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اعلام می‌شود.

سال درصد واگذاری اتکایی اجباری
بیمه‌های غیرزندگی بیمه‌های زندگی
1397 13 23
1398 12 22
1399 11 21
1400 10 20
  •  از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بخش زمین و مسکن، لیست واحدهای تکمیل‌شده و لیست واحدهای در حال ساخت و درصد تکمیل کار آن‌ها در سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی موارد ذکرشده را برای سال ۱۳۹۹ اعلام کنید:
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های ساختمانی در حال اجرا بیمه البرز تا پایان سال 1398
ردیف نام پروژه ماهیت پیشرفت فیزیکی پیش‌بینی تاریخ اتمام تا پایان سال
5 حقیقت‌طلب تهران توسعه‌ای 75% 1399
2 میکائیل رشت سرمایه‌گذاری 66% 1399
9 کیانپارس اهواز سرمایه‌گذاری 80% 1399
4 فردوسی مشهد توسعه‌ای 46% 1399
1 زاینده‌رود اصفهان سرمایه‌گذاری 18% 1400
پروژه‌های ساختمانی تکمیل‌شده بیمه البرز
ردیف نام پروژه ماهیت تاریخ اتمام
1 خیرات شیراز سرمایه‌گذاری 1397
2 انقلاب اهواز توسعه‌ای 1397
3 گلشهر کرج توسعه‌ای 1398

کل میزان سرمایه‌گذاری صنعت بیمه در بازارهای بورس ایران در سال ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟ سهم بیمه البرز از این سرمایه‌گذاری‌ها چقدر است؟
با عنایت به اینکه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ شرکت‌های بیمه در دست تهیه است و همچنین سالنامه آماری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران معمولاً در آذرماه آماده بهره‌برداری است لذا در این خصوص پس از چاپ سالنامه آماری امکان پاسخ وجود خواهد داشت.

  • برنامه‌های بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه ازجمله بیمه البرز برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در سال جاری چه خواهد بود؟

برنامه این شرکت، افزایش پرتفوی حق بیمه از طریق جذب نمایندگی فروش شامل بیمه‌های عمر و بیمه‌های عمومی، آموزش بازاریابی نمایندگان، تسهیل ارائه خدمات از طریق اینترنت و ایجاد تحول دیجیتال و پیگیری تمدید بیمه‌نامه‌های قبلی خواهد بود. بیمه مرکزی در این خصوص از طریق پژوهشکده بیمه طرح‌های نحوه‌ی معرفی مخاطرات و افزایش ریسک‌ها با توجه به تغییر شرایط اقلیمی کشور ازجمله سیل را در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه دنبال می‌کند.

  • ضریب خسارت به‌حق بیمه صادره برای کل بازار بیمه ایران در سال ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟ این ضریب برای بیمه البرز در سال ۱۳۹۸ چه مقدار است؟

ضریب خسارت پس از تهیه صورت‌های مالی قابل‌محاسبه و استخراج است ولی برآورد می‌شود که ضریب خسارت صنعت بیمه نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش‌یافته باشد، اما نسبت خسارت یعنی میزان خسارت پرداختی طی سال به میزان حق بیمه صادره همان سال، برای عملکرد صنعت بیمه (نسبت خسارت صنعت بیمه) در سال ۱۳۹۸ بین ۶۲ تا ۶۵ درصد برآورد می‌شود ولی در شرکت بیمه البرز نسبت خسارت در سال ۱۳۹۸، حدود ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش ۱۱ واحدی داشته است.

  • سقف تعداد نمایندگی‌های فعال هر شرکت که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس چه پارامترهایی تعیین می‌شود؟ این سقف برای سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای شرکت بیمه البرز چه تعداد است؟

بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر معیارهای جذب نماینده را برای شرکت‌های بیمه تعیین می‌نماید که مواردی از قبیل میزان نگهداری ریسک، توانمندی مالی و ... را مبنای تعیین تعداد نمایندگان مجاز شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. سهمیه جذب نماینده برای این شرکت در سال ۱۳۹۸ حداکثر ۲۶۵۳ نماینده تعریف‌شده و برای سال ۱۳۹۹ هنوز تعداد مجاز جذب نماینده اعلام‌نشده است و شرکت در حال حاضر دارای ۲۱۸۵ نماینده فعال عمر و غیر عمر به‌صورت شخصیت حقیقی و حقوقی است.

  • برنامه‌های شرکت برای افزایش سقف و تعداد نمایندگی‌های فعال خود در سطح کشور در سال جاری چیست؟

نیازسنجی جذب نمایندگان توسط روسای مجتمع‌ها و شعب با توجه به شاخص‌هایی از قبیل پوشش شهرهای پرجمعیت، پوشش نقاط جغرافیایی هم‌جوار همچنین جایگزینی نمایندگان لغو کد شده بر اساس مدل‌های توزیع جغرافیایی نمایندگان شرکت صورت می‌گیرد. معیار فعلی شرکت با توجه به پراکندگی نمایندگان، در شهرهای به ازای هر سی هزار نفر حداقل یک نماینده با رعایت سقف سهمیه تعیین‌شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. افزایش چشمگیر نمایندگان بیمه‌های عمر، به‌منظور توسعه فروش بیمه‌نامه‌های عمر جزء برنامه‌های مهم سال جاری شرکت است.

  • بهای تمام‌شده و ارزش روز بازار سرمایه‌گذاری‌های بورسی طبق آخرین روز معاملاتی به چه میزان است؟

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های بورسی شرکت مبلغ ۵ هزار و ۱۶۹ میلیارد و ۹۴۰ میلیون ریال و ارزش روز بازار آن به مبلغ ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال برآورد می‌شود.
 

 

تعداد بازدید : 174

ثبت نظر

ارسال

دنیای خبر